Naše služby poskytujeme už 19 rokov na celom Slovensku
Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou | Jednoduché a pohodlné vybavenie pôžičiek online alebo telefonicky | Nemusíte nikde chodiť | Nemusíte nikde čakať | Všetko vybavíte z pohodlia Vášho bydliska | Všetko vybavíme za Vás | Nízke úroky | Všetko pod jednou strechou

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním online žiadosti užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.centralapoziciek.sk v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol v žiadosti, na účely plnenia zmluvy ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti alebo zaslanim e-mailu na adresu centralapoziciek(@)centralapoziciek.sk (bez zátvoriek). Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Vaše kontaktné údaje používame pre technickú administráciu webstránky, administráciu zákazníkov, pre spracovanie dotazníkov ku produktom a používame ich výhradne na tieto účely. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám bez vášho súhlasu.